Szakma ágazati kódja jelentkezéskor : 0225

A képesítés megszerzésének ideje, belépési feltétel: Kreatív ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szakképzettség megszerzésével zárul.

A grafikus tervezőstúdiókban, reklámügynökségeknél, könyv- és lapkiadóknál vagy saját vállalkozásában végzi szakmai tevékenységét. Munkája során vezetőtervező mellett a grafikai tervezési folyamatban különböző szakmairányú tevékenységeket és kisebb önálló tervezési munkát végez. A grafikus olyan vizuális és rajzi kultúrával rendelkező kreatív szakember, aki a grafika különböző szakterületein önálló véleményalkotásra, esztétikai és szakmai feladatok igényes megoldására alkalmas. Nem keverendő a garafikus művészettel, ez itt alklamazott grafika (pl nem portrékat készít, hanem céges logokat tervez vagy illusztrációkat készít egy kiadványba)!

Mit csinál, mi a feladata:
  • jellemzően önálló vállalkozási formában vagy társas vállalkozásokban vállal munkát;
  • fontos személyes tulajdonsága az együttműködési készség, a tervező és kivitelező munkától függően sokféle megrendelővel és társszakma képviselőivel dolgozik együtt;
  • tevékenységéből fakadóan aktív alakítója közvetlen és tágabb vizuális környezetének;
  • tervezőmunkájában össze tudja hangolni az esztétikai igényeket a megrendelő üzleti céljaival.
  • alkotó tevékenysége során nem csak kézzel rajzol, de professzionálisan alkalmazza a grafikai szoftvereket (pl Photoshop)